Synergia

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie...
Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby było wszystko”

Albert Einstein

Mariola Król

trener biznesu i rozwoju osobistego,
coach, mentor, asesor

Jestem akredytowanym coachem w standardach międzynarodowych, trenerem biznesu terapeutą terapii krótkoterminowych, asesorem, facylitatorem/mediatorem.

Prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne dla menedżerów, kadry kierowniczej i pracowników firm. Szkolę również przyszłych mediatorów, trenerów, coachów jako trener-mentor. O uznaniu dla mojej pracy świadczą wyniki ocen po każdym z moich szkoleń.

Od kilku lat tworzę sama na podstawie swoich doświadczeń, różne metody pracy szkoleniowej oraz z klientem indywidualnym. Za każdym razem poszukuję tego, co mogłabym dawać innym, aby wydobyć z człowieka wszystko, co w nim najlepsze.

Pracując nad wprowadzaniem zmian w życiu moich klientów sięgam m.in. do narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań, coachingu, logoterapii oraz psychologii pozytywnej.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu - Akademia Mediatora ,Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytutu Pedagogiki UO. Ukończyłam m.in. psychologię zarządzania oraz zarządzanie jednostkami gospodarczymi

Przygodę z edukacją rozpoczęłam w 2007 roku.

Przeprowadziłam ponad 10.000 h szkoleniowych współpracując z licznymi uczelniami i firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju. Szkoliłam m.in.: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Centrum Edukacji Grupa Orlen, Grupa Tauron S.A. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,Częstochowie, Poznaniu, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej , Izby Celne, Kancelarie Adwokackie, Agencja Przedsiębiorczości SA w Zorach, Izby Rzemieślnicze, administrację samorządową, kadry dydaktyczne uczelni wyższych oraz w innych firmach usługowych z różnych branż. (wszystkie usługi edukacyjne potwierdzone pozytywnymi referencjami i umowami do wglądu na życzenie zleceniobiorcy)

Specjalizuję się w prowadzeniu treningów i warsztatów:

 • rozwijających kompetencje trenerskie, coachingowe, mediacyjne
 • doskonalących umiejętności komunikacyjne, wystąpień publicznych
 • dotyczące negocjacji rzeczowych, sztuki rozwiązywania konfliktów, mediacji

Szkolenia z zakresu konfliktów w organizacji prowadzę zgodnie z autorskim programem Synergia.

Prowadzę również szkolenia z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, miękkich aspektów zarządzania, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem w podejściu holistycznym, budowania odporności psychicznej.

Szkolenia specjalistyczne jako trener biznesu kończyłam w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys.

Moja przygoda z coachingiem zaczęła się wiele lat temu i wynika z pracy w zawodzie mediatora,trenera,terapeuty. Słuchanie i wieloletnie obserwowanie tego, z czym zmagają się ludzie, moje własne doświadczenia życiowe, mądrość życiową, którą często dostaję od innych - staram się wykorzystać w pracy trenera rozwoju osobistego, mentora, coacha. Dla mnie coaching to nie tylko technika, którą można zastosować w przypadku wystąpienia określonych okoliczności - jest to sposób zarządzania, odnoszenia się do ludzi, myślenia, sposób bycia. Jest to inny sposób postrzegania ludzi, bardziej optymistyczny, a rezultatem jest inne podejście do drugiego człowieka. Moje rozumienie coachingu wiąże się ze zrozumieniem psychologicznym i duchowym oraz praktyką rozwoju osobistego.

Staram się żyć w zgodzie z samą sobą, mając poczucie sensowności, a problemy pojawiające się czasami w życiu postrzegam jako wyzwania, które warto podejmować, by lepiej poznać samą siebie. Dlatego pomagając innym rozwiązywać konstruktywnie konflikty uświadamiam, iż warto szukać potencjału zawartego w konflikcie i spojrzeć na problem i innej perspektywy.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia jako trenera, coacha, mediatora, terapeuty do Gabinetu coachingu i terapii we Wrocławiu i Opolu

Kontakt:
mariolacoach@wp.pl
Tel. 530 697 250

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Opolski – studia magisterskie: pedagogika socjalna (1994-97)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1997-2002)

Studia podyplomowe:

 1. Studia z zakresu Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 2. Studia z zakresu Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej
 3. Studia z zakresu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 4. Specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
 5. Studia z zakresu Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi, Psychologia zarządzania
 6. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej we Wrocławiu-Akademia Mediatora (2010-11)
 7. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu-Mediator w Biznesie (2011)
 8. Szkoła Wyższa im .Bogdana Jańskiego-Trener biznesu – coach (2012)
 9. Broker (doradca) edukacyjny, zawodowy – WSBJ (2014)

Kursy doskonalące kompetencje trenerskie i psychospołeczne:

 • studia podyplomowe: Coaching/trener biznesu – 230 h
 • studia podyplomowe: Mediator w biznesie-260 h
 • -specjalistyczny kurs trenerski projektu "Kompendium Kompetencji Trenerskich"
  Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie
 • Kurs specjalistyczny – Coach ICF -130 h
 • kurs Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach –stopień I,II – 240 h
 • Szkoła Mediacji – 70 h
 • Mediacja w nurcie Porozumienia Bez Przemocy
 • Szkoła Racjonalnej Terapii Zachowań – 50 h
 • Studium Umiejętności Psychospołecznych – 210 h
 • Szkoła AC/DC-90 h
 • Studium Terapii poznawczo-behawioralnej-w trakcie